Зареждане...

XI Интернационална & Интердисциплинарна научна конференция

Авангардни научни инструменти в управлението '2018

11-16 Септември 2018

Учебно-оздравителна база на УНСС,

РАВДА

организирана от

Университет за национално и световно стопанство

Катедра "Управление"

Университет за национално и световно стопанство

Катедра "Управление"

Bulgarian Academic Simulation And Gaming Association

Friday Night Seminar Club

Bulgarian Academic Simulation And Gaming Association

Friday Night Seminar Club

International simulation and gaming association

International simulation and gaming association

Консултативен съвет

Конференцията е също така подпомогната от

Financial Engineering Solutions

Financial Engineering Solutions

Computational Methods for Quantitative Finance

IEEE Young Professionals Bulgaria

IEEE Young Professionals

Affinity Group of Bulgaria

Data Science Society

Data Science Society

Learn and share knowledge, be part of our industry meetups. Connect with other experts, help each other.

Стопански факултет, СУ

Стопански факултет

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Business Excellence Center

Business Excellence Center

Катедра Управление, УНСС

Евдемония Продъкшън ЕООД

Евдемония Продъкшън ЕООД

Замисъл

Конференцията се организира по решение на катедра “Управление” на УНСС, от Българска академична асоциация за симулации и игри - (BASAGA) и специалното съдействие на консултативния съвет на International simulation and gaming association. Конференцията се реализира и с помощта на IEEE Young Profesionals Bulgaria, Data Science Society, Financial Engineering Solutions, Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Business Excellence Center към Катедра Управление на УНСС и Евдемония Продъкшън ЕООД.
Замислена е като авангардно насочена, в духа на свободния избор, без паралелни секции, със силно дискусионен характер, импровизирана, ниско-разходна.

Презентация

Очаква се, без да е задължително, участниците да подготвят и представят експресивни презентации по авангардни теми в управлението. За тези, които не могат да присъстват лично, има следните опции: 1) да изпратят постер (в PPT, DOC или PDF формат), който ще бъде оценен и обсъден на конференцията; 2) да запишат и изпратят видео-постер (кратко видео с представени основните моменти от презентацията), за което също ще бъде предоставена обратна връзка на авторите; 3) да участват на живо чрез видео-конферентна връзка (най-предпочитаната опция), за целта ще бъдат съгласувани допълнително техническите подробности.

Публикация

Някои от представените доклади от конференцията, с най-авангардна насоченост и най-добре пресъздаващи високо научно ниво ще бъдат издадени като статии в електронното научно списание “АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО” (ISSN 1314-0582) на специално предназначения за списанието уебсайт http://vsim-journal.info . След края на конференцията авторите, поканени за публикуване в списанието, ще бъдат изрично известени, че техните текстове са приети за публикуване. Пълният текст на статиите на англисйки език се очаква да бъде представен в кратък срок (15 Ноември) след конференцията.

Публикация

Статии на високо научно и авангардно ниво, представени на живо (или чрез видеоконференция) и обсъдени на конференцията се считат за рецензирани, защото се очаква, че авторите ще отчетат всички въпроси, коментари и идеи от конференцията. Статии, непредставени на конференцията или неотчели обратната връзка от конференцията преминават през процедура на анонимно рецензиране за да бъдат допуснати за публикуване. Изискванията и инструкциите за представяне на статиите в автоматизираната онлайн система на списанието са достъпни на адрес http://vsim-journal.info.

Заявки за участие

До 30.08.2018 очакваме вашите заявки за участие на адрес http://bit.ly/vsim-conf, съдържащи поне заглавие на презентацията, автори, контакти. Такса участие е в размер 60 лв. Сумaтa се заплаща в срок до 30.08.2018 г. по банковата сметката на конференцията (Моля, кликнете върху картата по-долу).

Такса за един участник

60 лв.

Кликни тук за банкова информация

  • Уникредит Булбанк
  • IBAN:BG49UNCR70001520086964
  • BIC: UNCRBGSF
  • Евдемония Продъкшън ЕООД
  • за конференцията VSIM:18
Попълнете заявката

Забележка: Представителите на УНСС и BASAGA и всички студенти се освобождават от такса.

Програма

Настаняване

Заседанията на конференцията и социалната програма
се провеждат в Учебно – оздравителна база на УНСС в Равда.
За улеснение на участниците, предоставяме контакти на
няколко хотела, намиращи се в близост, като разбира се
всеки свободно организира своето настаняване.
Booking.com / Равда / Септември
AirBnB / Равда / Септевмри
Trivago / Равда / Септември

Учебно-оздравителна база на УНСС
ул. Крайбрежна 2,
Равда

Контакти

Ако имате допълнителни въпроси (пътуване, настаняване и пр.),
може да се свържете с нас. Всякакви допълнителни идеи относно
конференцията са добре дошли. Очакваме вашите заявки в най-скоро време.
тел.: +359888444062
E-mail: avangard_conf@yahoo.com

Ангел Марчев
Ангел Марчев, мл.