Зареждане...

X Интернационална & Интердисциплинарна научна конференция

авангардни научни инструменти в управлението '2017

13-17 Септември 2017

Учебно-оздравителна база на УНСС,

РАВДА

организирана от

Университет за национално и световно стопанство

Катедра "Управление"

Университет за национално и световно стопанство

Катедра "Управление"

Bulgarian Academic Simulation And Gaming Association

Friday Night Seminar Club

Bulgarian Academic Simulation And Gaming Association

Friday Night Seminar Club

Конференцията е също така подпомогната от

Financial Engineering Solutions

Financial Engineering Solutions

Computational Methods for Quantitative Finance

IEEE Young Professionals Bulgaria

IEEE Young Professionals

Affinity Group of Bulgaria

Data Science Society

Data Science Society

Learn and share knowledge, be part of our industry meetups. Connect with other experts, help each other.

Стопански факултет, СУ

Стопански факултет

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Business Excellence Center

Business Excellence Center

Катедра Управление, УНСС

Евдемония Продъкшън ЕООД

Евдемония Продъкшън ЕООД

Замисъл

Конференцията се организира по решение на катедра “Управление” на УНСС и от Българска академична асоциация за симулации и игри - (BASAGA), с помощта на IEEE Young Profesionals Bulgaria, Data Science Society, Financial Engineering Solutions, Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Business Excellence Center към Катедра Управление на УНСС и Евдемония Продъкшън ЕООД.
Замислена е като авангардно насочена, в духа на свободния избор, без паралелни секции, със силно дискусионен характер, импровизирана, ниско-разходна.

Презентация

Очаква се, без да е задължително, участниците да подготвят и представят експресивни презентации по авангардни теми в управлението. За тези, които не могат да присъстват лично, има следните опции: 1) да изпратят постер (в PPT, DOC или PDF формат), който ще бъде оценен и обсъден на конференцията; 2) да запишат и изпратят видео-постер (кратко видео с представени основните моменти от презентацията), за което също ще бъде предоставена обратна връзка на авторите; 3) да участват на живо чрез видео-конферентна връзка (най-предпочитаната опция), за целта ще бъдат съгласувани допълнително техническите подробности.

Публикация

Материалите от конференцията заедно със съпровождащи фотографии ще бъдат издадени като статии в електронното научно списание “АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО” (ISSN 1314-0582) на компакт диск и на специално предназначения за списанието уебсайт http://vsim-journal.info . Пълният текст на статиите се очаква да бъде представен в кратък срок (15 Ноември) след конференцията. Статии, представени и обсъдени на конференцията се считат за рецензирани и приети за публикуване, защото се очаква, че авторите ще отчетат всички въпроси, коментари и идеи от конференцията. Статии, непредставени на конференцията или неотчели обратната връзка от конференцията преминават през процедура на анонимно рецензиране за да бъдат допуснати за публикуване. Изискванията и инструкциите за представяне на статиите в автоматизираната онлайн система на списанието са достъпни на адрес http://vsim-journal.info.

Заявки за участие

До 01.09.2017 очакваме вашите заявки за участие на адрес http://bit.ly/vsim-conf, съдържащи поне заглавие на презентацията, автори, контакти. Ако не може да присъствате лично, може да участвате дистанционно чрез видео-конферентна връзка или чрез постер. Такса участие е в размер 60 лв. Сумaтa се заплаща в срок до 01.09.2017 г. по банковата сметката на конференцията (Моля, кликнете върху картата в дясно →).

Такса за един участник

60 лв.

Кликни тук за банкова информация

  • Уникредит Булбанк
  • IBAN:BG49UNCR70001520086964
  • BIC: UNCRBGSF
  • Евдемония Продъкшън ЕООД
  • за конференцията VSIM:17
Попълнете заявката

Забележка: Представителите на УНСС и BASAGA, лекторите в докторантския семинар и всички студенти се освобождават от такса.

Програма

Настаняване

Заседанията на конференцията и социалната програма
се провеждат в Учебно – оздравителна база на УНСС в Равда.
За улеснение на участниците, предоставяме контакти на
няколко хотела, намиращи се в близост, като разбира се
всеки свободно организира своето настаняване.
Семеен хотел Екселсиор тел.: +359 88 641 6689
Хотел Бижу тел.: +359 554 66651
Семеен хотел Айсберг тел.: +359 88 650 5570
Хотел Панорама тел.: +359 88 615 3233
Семеен хотел Блян тел.: +359 88 930 7003
Хотел Daniel House тел.: +359 89 993 2132

Учебно-оздравителна база на УНСС
ул. Крайбрежна 2,
Равда

Контакти

Ако имате допълнителни въпроси (пътуване, настаняване и пр.),
може да се свържете с нас. Всякакви допълнителни идеи относно
конференцията са добре дошли. Очакваме вашите заявки в най-скоро време.
тел.: +359888444062
E-mail: avangard_conf@yahoo.com

Ангел Марчев
Ангел Марчев, мл.